Informacja dla rodziców dzieci zakwalifikowanych na rok szkolny 2019/2020

Potwierdzenie woli

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych w naborze na rok szkolny 2019/2020

proszeni są o potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 4

w dniach 26.04.2019 r. – 6.05.2019 r.