Pożegnanie zimy, powitanie wiosny…

Zgiń przepadnij zimo! I nie wracaj do nas!

Na przyjście wiosny otwórzmy ramiona”.

„Złoty kluczyk weź wiosno do rąk…

Złotym kluczem otwórz każdy pąk…”

Tak żegnały zimę i witały wiosnę nasze pszczółki, biedroneczki  i żabki :)